Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty tak, aby mohlo být jejich užívání schváleno příslušnou hygienickou stanicí. V těchto případech postupujeme především tak, že po obdržení protokolů s naměřenými hodnotami vypracujeme v rámci prevence rizik vlastní postup čištění. Tam, kde nejsou azbestová vlákna, je vše o něco jednodušší a ve většině námi doposud realizovaných čištění je možné práce provádět bez jakýchkoliv zvláštních opatření.

Protože víme, že splnění přísného limitu je velice těžké, tak při svých realizacích uzavřeme prostor, kde provádíme čištění od okolního prostředí, abychom si náš vyčištěný prostor nekontaminovali například z venkovního prostředí. Naši pracovníci pak vcházejí do pracovního prostoru přes dekontaminační kabinu, kde proběhne jejich očista před vstupem do pracovního prostředí

Základem dobře vykonané práce je precizní vlhké otření veškerých i těch nejtajnějších míst, osátí veškerých povrchů vysavači s filtrací H14 a především pak dlouhodobá filtrace vnitřního vzduchu filtračními zařízeními s filtrací H13. Abychom věděli, že se námi čištěný prostor skutečně zbavuje respirabilních vláken, používáme v průběhu čištění velice přesný laserový měřič částic. Jestliže jsou naše práce dokončeny, tak vnitřní prostředí bývá obvykle více než deseti násobně čistější než běžné prostory například v našich domovech.

Po skončení čištění jsme schopni zajistit nebo doporučit laboratoř, která vám změří, že naše práce je skutečně prvotřídní a potvrdí splnění veškerých hygienických limitů. Měření jsou po našich pracích vždy prováděna v souladu požadavky hygieny, resp. v souladu s metodikou Ministerstva zdravotnictví pro školská zařízení.

Máte problém s čistotou vnitřního prostředí ve vašem školském zařízení? Neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vám poradíme a přesvědčíme vás, že dokonalá práce nemusí stát statisíce natož milióny korun, jak tomu leckde v České republice bývá.

20. 08. 2012 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé