Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak tyto práce bezpečně provádět, rozhodli jsme se na našich stránkách postup prací osvětlit i pro laickou veřejnost.

Ačkoliv je někdy snahou projektantů tyto materiály v konstrukci ponechat a provést nové venkovní a vnitřní opláštění obvodového pláště, daleko častěji dochází ke komplexnímu vyjmutí azbestových materiálů včetně původní tepelné izolace.

Máme za sebou mnoho realizací, kdy jsme vyjmuli z obvodového pláště deskové materiály a následně snesli celý obvodový plášť nebo i ponechali původní ocelovou konstrukci, která po povrchové úpravě slouží dále jako nosný prvek pro novou fasádu. Nejčastěji pak v případě ponechání původní ocelové konstrukce můžete vidět nové obvodové pláště tvořené z vnitřní strany například SDK konstrukcí a z venkovní strany pak cetris nebo OSB deskou s kontaktním zateplovacím systémem.

Samozřejmě je možné i po snesení celého lehkého obvodového pláště tento nahradit jak novou vyzdívanou konstrukcí, nebo novým zavěšeným lehkým obvodovým pláštěm.

Základním principem pro práce s azbestem na obvodovém plášti je vytvoření pracovního prostoru tzv. kontrolovaného pásma, které bude dostatečně velké pro pohyb pracovníků a na druhou stranu zabere co nejmenší část daného objektu. Z venkovní strany se nejčastěji používá modulové rámové lešení potažené neprodyšnou plachtou a z vnitřní strany pak jednoduchá dočasná příčka potažená speciální PE folií. Takto vytvořený prostor se hermeticky uzavře a připraví se do něj nasávací otvory pro přístup čerstvého vzduchu a výfukové otvory pro výdech z odsávacích zařízení. Odsávací zařízení s filtrací HEPA H13 vytvoří v pracovním prostoru kontrolovaného pásma podtlak a ven se dostane jen čistý vzduch. Veškerá respirabilní vlákna zůstanou zachycena na filtrech H13. Aby bylo možné kontrolovat vzniklý podtlak po celou dobu realizace prací s azbestem, je potřeba jej průběžně měřit záznamovým zařízením.

Naše společnost používá ke kontinuálnímu měření podtlaku špičkové záznamové zařízení OMNIGUARD4, které je pravidelně kalibrované ČMI.

Zařízení má minimálně 60ti denní záznam uchovaný v paměti. Stejně tak je možné záznam kdykoliv vytisknout na v zařízení vestavěné tiskárně. Pracovní prostor, kde probíhají práce s azbestem, by měl být v podtlaku, ale současně by měl být zajištěn přívod čerstvého vzduchu. Přívod vzduchu je důležitý nejen pro zajištění limity splňujícího pracovního prostředí, ale také proto, aby skutečně docházelo k filtraci vnitřního vzduchu a tak se na filtrech odsavačů zachytávala nebezpečná azbestová vlákna.

Vytvoření podtlaku a jeho kontinuální monitoring je nejúčinnější kontrolní opatření zajišťující kontrolu během sanace azbestu, aby nedošlo k uvolnění azbestových vláken mimo prostor kontrolovaného pásma. Z prostoru, ve kterém je stále podtlak, nemůže uniknout žádné azbestové vlákno. Ani měření početní koncentrace mimo prostor kontrolovaného pásma není tak účinné. A to zejména proto, že se výsledek o tom, zda něco uniklo, dozvíme s několika hodinovým či denním zpožděním, a už můžeme jenom přemýšlet, jak okolní prostory draze čistit. Záznam z našeho zařízení je jednoduchý a okamžitě přinese obrázek o tom, jak sanace probíhala.

Kontrolu sanace pak může provádět například sjednaný dozor stavby, není potřeba žádná speciální kvalifikace či akreditace. Výstup ze zařízení lze pomocí modemu posílat na dvě libovolná telefonní čísla a to jak alarmy, tak veškerá stavová hlášení. Jediným místem, kde by pak mohlo dojít ke kontaminaci vnějšího prostoru kontrolovaného pásma azbestovými vlákny, jsou dekontaminační prostředky pro očistu pracovníků a výstup nebezpečného odpadu z kontrolovaného pásma.

Těmto prostředkům se budeme věnovat v jednom z dalších článků o demontáži azbestových materiálů z konstrukce boletických panelů.28. 01. 2013 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé