Azbest v bytě? Drobné stavební prvky s azbestem mohou být i v paneláku

sanace azbestu

Mnoho z nás si ani neuvědomuje, kde všude můžeme kolem nás potkat azbestové materiály. Ty nejčastější jsou určitě známé střešní krytiny známé jako eternitové. Ať už jsou to šablony nebo vlnitý eternit. Ale téměř každý z nás ve svém životě viděl pod zásuvkou, vypínačem nebo světlem azbestovou podložku. V rodinném domu, ale i v panelákovém nebo cihlovém bytě.

Tyto podložky se dávali pod elektroinstalační prvky z důvodu zvýšení požární odolnosti a ve většině případů jsou tyto destičky azbestové. Je ironií osudu, že když v neazbestové stavbě neodborně sundáte tyto materiály, tak můžete stavbu zamořit nebezpečnými vlákny více než stavbu, která má ve svých konstrukcích azbestová vlákna a s těmito se nehýbe.

Removal s.r.o. věnuje i těmto drobným pracím skutečnou pozornost. Tyto práce provádíme v souladu s nejlepšími postupy, které jsou vyzkoušeny léty praxe v zemích západní Evropy. Podkladové materiály jsou nejdříve nastříkány stabilizačním prostředkem, který má za cíl fixovat případně uvolněná vlákna na povrchu materiálu. Takto ošetřené podkladové desky jsou po opatrné demontáži elektroinstalačního prvku vyjmuty a okamžitě vloženy do připravených obalů. Původní místo je znovu ošetřeno stabilizačním prostředkem.

V průběhu prací navíc provádíme měření personální expozice našich zaměstnanců, ze kterých nám jednoznačně vyplývá, že námi zvolené postupy jsou správné a při jejich důsledném dodržování nedochází k jakémukoliv uvolnění azbestových vláken do okolního prostředí.

04. 05. 2012 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé