Dva pohledy na věc – medializace problémů s přítomností nadlimitního množství azbestu

Zdálo by se, že současná medializace problémů s nadlimitním množstvím azbestu může být pro firmy jako jsme my požehnáním. My si to nemyslíme, i když je samozřejmě poptávka po našich službách větší.

demontáž asbestového podhledu

Bohužel pohled novinářů na azbestovou problematiku je velice povrchní a jako téměř vždy nejde tolik o pravdu jako o sledovanost nebo počet prodaných výtisků. Nikdo se nezamýšlí nad absurditou dvou pohledů na stejnou problematiku, a to čištění školy Máj v Českých Budějovicích za 17 miliónů a takřka svépomocné čištění pomocí zakoupené čističky vzduchu a dvou firem, které se s problematikou azbestu setkali patrně poprvé v Příbrami za stovky tisíc.

Je potřeba tlačit na úpravu legislativy, aby existovaly pro práci s azbestem licencované firmy, tak jak tomu je již několik let například na Slovensku. V České republice mnohé firmy tvrdí, že mají oprávnění pro práce s azbestem, případně různé certifikáty, ale pravdou je, že práce s azbestem může provádět každý, kdo má ruce. Pak se nikdo nemůže divit, že firmy, které se s prací s azbestem nikdy nesetkali, nejsou ochotny platit specializovaným firmám a chtějí si to sami „vyzkoušet“. Bez patřičných zkušeností, technického vybavení a pracovníků, kteří důsledně dodržují dané technologické postupy, nelze práce s azbestem provádět. Kdyby byly práce s azbestem v Českých Budějovicích provedeny specializovanou firmou s patřičným vybavením a zkušenostmi, tak se nemusí dnes škola čistit. Bylo by však chybou si myslet, že problém s azbestem je pouze tam, kde sundávali špatně tzv. boletický panel. Problém s azbestem je všude kolem nás.

Položte si otázku, zda jste někdy už viděli sundávat azbestovou střešní krytinu lidmi v overalech, s respirátorem či maskou bez házení rovnou do kontejneru před domem.

24. 02. 2012 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé