Jak probíhá odstranění eternitové střechy s azbestem v Německu?

Viděli jste někdy na vlastní oči, jak probíhá demontáž a odstranění v naší zemi hojně používaných eternitových střešních krytin? Nemá cenu tady popisovat, co všechno je u nás možné vidět. Myslím, že pohled na to, jak to má vypadat správně a především bezpečně pro vás a vaše okolí, vám nabídne tento článek.

Začátkem srpna přijeli naši pracovníci do malé vesničky, která má jen pár čísel popisných, avšak téměř každou střechu má z azbestové krytiny. Ihned po složení potřebného vybavení byl prostor prací s azbestem viditelně označen výstražnou páskou. Pro dekontaminaci pracovníků se používá jednorázová dekontaminační komora, která umožňuje pohodlné očištění před výstupem mimo kontrolované pásmo. Vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti práce jsou pracovníci jištěni lany a pracují s bezpečnostním postrojem. Vlastní demontáži pak předchází důkladné postříkání demontované krytiny stabilizačním postřikem, který má za úkol zafixovat volné části, resp. vlákna azbestu na degradujících částech krytiny.

Samotná demontáž pak probíhá velice opatrně v opačném směru než byla pokládka krytiny. Demontované šablony jsou hned na střeše vkládány do vaků a opatrně spouštěny na zem, kde jsou šablony po stabilizaci umístěny ve speciálních obalech typu big bag určených pro azbestové odpady.

Samotné obaly jsou po zavázání znovu postříkány stabilizačním prostředkem, aby se zabránilo případným vznosům respirabilních vláken z povrchu obalu. Je důležité podotknout, že kolem střechy byste nenašli ani jeden úlomek krytiny. Ne, že by se někdy nestalo, že se kousek neulomí a nekontrolovaně nesjede ze střechy na zem, ale systém kontroly a technologický postup prací v této situaci nařizuje, aby byl každý takový jednotlivý úlomek okamžitě sebrán a vložen do obalu určeného pro azbestový odpad. Nemůže se tak stát, že jsou úlomky během pracovní směny postupně zašlapávány do země v bezprostřední blízkosti stavby.

Stejně tak nenajdete jediný úlomek na původní střeše. Vše je pečlivě několika stupňově kontrolováno a zákazník dostává azbestu zbavenou střechu bez rizika, že mohlo jedno jediné vlákno vlétnout do jeho objektu, případně zůstat zašlapáno v bezprostředním okolí stavby

Na závěr je potřeba říci, že takto se sundavá krytina v Německu, ale my jsme ji takto prováděli a na obrázcích vám ukázali naši realizaci z okolí Domažlic. Možná jsme na dlouhou dobu byli jediní, kdo takto pečlivě azbestové práce v regionu prováděl, ale zanechali jsme určitě mnoho otázek pro ty, kteří už svoji střechu sundali nebo se na to zrovna chystají. Jsme tu pro vás, nebojte se nám poslat svoji poptávku a uvidíte, že bezpečně provedená práce nemusí být zákonitě předražená.

14. 08. 2012 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé