Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých hodnot je dosahováno.

Tak jak je zvykem v zemích EU, tak i my podtlak kontinuálně monitorujeme zařízeními, které údaje zaznamenávají 120 dnů. Ve chvíli kdy nebyly práce s azbestem ještě zahájeny, je možné uskutečnit prohlídku vnitřních prostor kontrolovaného pásma. Když již práce začnou, je možné na pracoviště pustit například pracovníky objednatele, technického dozoru, koordinátora či dozorových orgánů s patřičnými osobními ochrannými prostředky. Nicméně i letmý pohled na plachtou pokryté lešení stačí k tomu, abyste věděli, zda je v kontrolovaném pásmu podtlak nebo není.

Na prvním obrázku není pásmo ještě dokončené a plachty nejsou zcela dotěsněny. Toto je možné rozpoznat i tak, že plachty plápolají vlivem i slabého větru:

2016-01-12 (11)

Na druhém obrázku je patrné, že plachty jsou sice poměrně napnuté, ale nejsou k lešení přisáté. Je to dané zejména tím, že nejsou odsávací zařízení vytvářející podtlak v tomto okamžiku na plném výkonu:

2016-01-12 (12)

Na třetím obrázku lze pak vypozorovat, že se plachta na lešení přisaje a je možné zřetelně vidět všechny prvky lešení. Tohoto docílíte jedině tím, že bude podtlak minimálně 20 Pa:

2016-01-12 (13)

Konkrétně u tohoto objektu, který byl svojí velikostí dosti náročný, jsme museli použít odsávací zařízení o celkovém výkonu téměř 40.000m3 za hodinu. V žádném případě nemohou plachty na lešení plandat a volně se vydouvat. Takovouto situaci uvidíte pouze tam, kde se o skutečný podtlak nejedná a jde pouze o kamufláž profesionálně prováděné práce s azbestem.

V případě, že máte přístup k měřícímu zařízení podtlaku, je nejjednodušší zkontrolovat momentální hodnotu podtlaku, otevřít krátce dveře do první komory personální dekontaminační jednotky a čekat, zda podtlak klesá. Pakliže bude podtlak pořád stejný, je možné otevřít ještě druhé dveře a jestliže se ani takto nezmění, jedná se zcela jistě o pouhý údaj na displeji a ne o reálné měření podtlaku. Stejně tak hodnota podtlaku běžně kolísá v jednotkách Pascalů a to vlivem například větru, který se opírá o zaplachtované lešení.

23. 12. 2015 / Autor: Petr Balvín

  Sdílejte na facebooku

Z realizací

Aktuality

23. 12. 2015

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …

Číst celé

27. 10. 2015

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …

Číst celé

05. 02. 2014

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …

Číst celé

20. 08. 2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …

Číst celé