Kde končí azbestový odpad?

Možná jste si už někdy položili otázku, co se děje s azbestovým odpadem po odstranění. Patříme k těm společnostem, které věnují nemalé úsilí k tomu, abychom azbestový odpad dokonale chemicky stabilizovali a následně dokonale zabalili.

Big bag na asbestový materiál

K balení nejčastěji používáme speciální obaly typu Big bag, které vzduchotěsně uzavřeme. Takto ošetřený odpad putuje na skládku nebezpečného odpadu, kde by s ním mělo být nakládáno velice opatrně, aby nedocházelo k uvolňování azbestových vláken do okolního prostředí. Ne vždy se tak na skládkách k takovému odpadu chovají. Jak to může vypadat na skládce, můžete vidět na obrázcích.

Takto leží azbestový odpad bez jakéhokoliv překrytí inertním materiálem několik týdnů. Je jasné, že při větším větru může z narušeného materiálu docházet k uvolňování azbestových vláken do okolního prostředí. Jestliže společně nebudeme k azbestu přistupovat svědomitěji a nebudeme si všímat i zdánlivých maličkostí v podobě sousedovy střechy, kdy se eternitové šablony s obsahem azbestu házejí přímo do kontejneru, nebo ještě hůře jsou renovovány drátěným kartáčem a opětovným nátěrem, nemůžeme čekat, že se bude snižovat koncentrace respirabilních vláken azbestu například v našich školských zařízeních.

Volně ložený azbestový materiál na skládce

25. 02. 2012 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé