Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma.

Při maximální snaze dochází při demontáži azbestových materiálů k uvolňování azbestových vláken. Tato vlákna mohou mimo jiné ulpět na pracovních oděvech, botách, rukavicích i ochranných prostředcích dýchacích orgánů. Pracovní oděvy a rukavice, které používáme, jsou jednorázové a jsou při každém výstupu z dekontaminační komory ukládány do připravených nádob – je s nimi zacházeno jako s nebezpečným materiálem s obsahem azbestu.

Tělo pracovníka je důležité očistit od azbestových vláken. Nejzažitější je termín tzv. dekontaminační sprchy. Ta se v ČR používá velice málo a to zejména proto, že při práci například na fasádě objektu jsou pracovní teploty mnohdy velice nízké a není ideální se při výstupu sprchovat.

Běžněji užívané jsou pak vzduchové sprchy, které ve sprchové kabině ofouknou pracovníka a vzduch je současně z prostoru odsáván odsávacím zařízení s HEPA filtrem H13. Při realizacích, kde je malý prostor a práce vykonává malý počet pracovníků, je možné používat k dekontaminaci od azbestových vláken například jednorázové snadno složitelné personální komory, jako je například námi používaná komora D-CON. Ve sprchové kabině je pak instalován rozvod vzduchu pro ofouknutí a odtah je zajištěn odsávacím zařízením NITRO s osazeným HEPA filtrem H13. Při složitějších realizacích, kde máme více pracovníků a je dostatečný prostor, používáme mobilní přívěs s vestavěnou vzduchovou sprchou.

Sprcha je zcela automatická, kdy po vstupu do kabiny jsou zajištěny dveře a je zapnut proud vzduchu. Na obou stranách rovnoměrně rozmístěné trysky ofouknou pracovníka a výkonné odsávací zařízení odtáhne z prostoru kabiny vzduch. Vzduchový cyklus je uzavřený s vlastní HEPA H13 filtrem. Po skončení foukání se teprve odjistí dveře a pracovník může vstoupit do čisté šatny. V případech, kdy není možné použít ani jeden z výše uvedených systémů, je personální dekontaminační komora postavena na místě z dřevěných profilů potažených neprodyšnou plachtou. Dekontaminační vybavení je pak shodné se systémem D-CON, což přináší pracovníků menší míru komfortu, ale kvalita dekontaminace zůstává.

05. 02. 2014 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé