23. 12. 2015

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …

Číst celé

27. 10. 2015

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …

Číst celé

05. 02. 2014

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …

Číst celé

20. 08. 2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …

Číst celé

14. 08. 2012

Jak se sundavá střešní krytina s azbestem v Německu?

Viděli jste někdy na vlastní oči, jak probíhá demontáž v naší zemi hojně používaných eternitových střešních krytin? Nemá cenu tady popisovat, co všechno je u nás možné vidět. Myslím, že …

Číst celé

04. 05. 2012

Drobné stavební prvky s azbestem

Mnoho z nás si ani neuvědomuje, kde všude můžeme kolem nás potkat azbestové materiály. Ty nejčastější jsou určitě známé střešní krytiny známé jako eternitové. Ať už jsou to šablony nebo …

Číst celé

17. 03. 2012

Je možné mít koncentraci azbestu nula?

Často dnes můžete v médiích slyšet, že naměřená koncentrace azbestových a minerálních vláken v prostředí sanovaných objektů specializovanou firmou byla nula. Některé firmy se dokonce ve svých prezentacích těmito nulami …

Číst celé

25. 02. 2012

Kde končí azbestový odpad?

Možná jste si už někdy položili otázku, co se děje s azbestovým odpadem po odstranění. Patříme k těm společnostem, které věnují nemalé úsilí k tomu, abychom azbestový odpad dokonale chemicky …

Číst celé

24. 02. 2012

Dva pohledy na věc – medializace problémů s nadlimitním množstvím azbestu

Zdálo by se, že současná medializace problémů s nadlimitním množstvím azbestu může být pro firmy jako jsme my požehnáním. My si to nemyslíme, i když je samozřejmě poptávka po našich …

Číst celé

Z realizací