Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty tak, aby mohlo být jejich užívání …


Číst celé

Jak probíhá odstranění eternitové střechy s azbestem v Německu?

Viděli jste někdy na vlastní oči, jak probíhá demontáž a odstranění v naší zemi hojně používaných eternitových střešních krytin? Nemá cenu tady popisovat, co všechno je u nás možné vidět. …


Číst celé

Azbest v bytě? Drobné stavební prvky s azbestem mohou být i v paneláku

Mnoho z nás si ani neuvědomuje, kde všude můžeme kolem nás potkat azbestové materiály. Ty nejčastější jsou určitě známé střešní krytiny známé jako eternitové. Ať už jsou to šablony nebo …


Číst celé

Je možné mít při měření koncentrace azbestu nulu?

Často dnes můžete v médiích slyšet, že naměřená koncentrace azbestových a minerálních vláken v prostředí sanovaných objektů specializovanou firmou byla nula. Některé firmy se dokonce ve svých prezentacích těmito nulami …


Číst celé

Kde končí azbestový odpad?

Možná jste si už někdy položili otázku, co se děje s azbestovým odpadem po odstranění. Patříme k těm společnostem, které věnují nemalé úsilí k tomu, abychom azbestový odpad dokonale chemicky …


Číst celé

Dva pohledy na věc – medializace problémů s přítomností nadlimitního množství azbestu

Zdálo by se, že současná medializace problémů s nadlimitním množstvím azbestu může být pro firmy jako jsme my požehnáním. My si to nemyslíme, i když je samozřejmě poptávka po našich …


Číst celé

Z realizací