O technologii likvidace azbestu

Naše technologie vychází z mnohaletých zkušeností našich pracovníků s prací s azbestem. Neustrnuli jsme ve vývoji a snažíme se aktivně sledovat nejmodernější postupy používané ve světě. Jelikož v České Republice nejsou práce s azbestem upraveny blíže žádnou legislativní či oborovou normou, tak se snažíme v našich národních podmínkách práce s azbestem provádět dle těch nejlepších postupů z norem jako jsou německé, španělské a britských předpisů pro práci s azbestem.

Demontáž azbestových materiálů z objektu ZŠ E. Destinové, České Budějovice

Vytváříme vlastní školící program pro naše zaměstnance tak, abychom trvale zvyšovali jejich odbornost a mohli tak nabízet nejlepší služby našim zákazníkům. Zůčastňujeme se pravidelně odborných stáží u našich kolegů ve Španělsku a přípravných vzdělávacích kurzů britských asociací firem pracujících s azbestem. Vše co se naučíme předáváme dál. Není nic co bychom chtěli našim zákazníkům tajit a skrývali naše postupy pod pokličkou. Nebojte se zeptat na jakýkoliv náš postup. Rádi vám po zadání základních dat o požadované práci s azbestem nastíníme přesný postup, který zohlední ty nejmodernější postupy a nabídne vám to největší bezpečí. Disponujeme vlastním technickým vybavením.

  • Jsme schopni v jednu chvíli odsávat více než dvě stavby na různých místech ČR Výkon našich odsávacích zařízení s HEPA filtry dosahuje více než 75.000 metrů kubických za hodinu 
  • Vlastníme čtyři kalibrovaná záznamová zařízení OMNIGARD4 pro kontinuální měření podtlaku, takže není problémem v jednu chvíli pracovat na čtyřech pracovištích kdekoliv v ČR
  • Robustní konstrukce našich deseti průmyslových vysavačů ONE s vestavěnými filtry HEPA H14 výrazně napomáhá rychlému vyčištění prostoru prací s azbestem
  • Vlastníme mobilní personální dekontaminační přívěs, který má vestavěný unikátní systém automatické vzduchové sprchy pro špičkovou dekontaminaci našich pracovníků

Z realizací

Aktuality

23. 12. 2015

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …

Číst celé

27. 10. 2015

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …

Číst celé

05. 02. 2014

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …

Číst celé

20. 08. 2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …

Číst celé