Odstraňování azbestu z interiérů

Práce v interiérech objektů mohou zahrnovat například práce, kdy jsou v rámci rekonstrukcí odstraňovány původní rozvody kanalizace, případně vzduchotechniky v bytových objektech. Ty se nejčastěji vyskytují v podobě azbestocementových kanalizačních trubek různých dimenzí.

sanace azbestu z interiérů

Ze stejného materiálu jsou pak ve starších objektech i rozvody vzduchotechniky, které jsou čtvercového profilu. V některých případech byly v minulosti i některé z pozinkovaných potrubí vzduchotechniky opláštěné deskovými materiály, které mají příměs azbestových vláken. Vzhledem k charakteru a využití objektů s výše uvedenými materiály s obsahem azbestu, provádíme tyto práce zásadně v uzavřeném kontrolovaném pásmu s vytvořeným podtlakem.

Podtlak celou dobu prací s azbestem monitorujeme tak, abychom byli schopni prokázat, že se vlákna mimo prostor kontrolovaného pásma nedostala. Jen důsledné dodržování technologických postupů může zaručit kvalitně provedenou práci, kterou potvrdíme závěrečným měřením koncentrace respirabilních vláken v pracovním prostoru kontrolovaného pásma.   Mezi práce v interiérech lze zařadit i demontáže opláštění vnitřních příček, demontáže protipožárních podhledů a dalších materiálů, ve kterých se vyskytují azbestová vlákna.

sanace azbestu z interiérů

Společným jmenovatelem pro tyto práce je uzavřené kontrolované pásmo a otevřenost ve vztahu k našim zákazníkům, kterým se snažíme vše podrobně vysvětlit a v průběhu prací ukázat kdykoliv práce uvnitř sanovaného prostoru. Není pravdou, že náš zákazník nemůže do prostoru kontrolovaného pásma. Rádi jej vybavíme ochrannými prostředky a naši práci s azbestem předvedeme.

Zavolejte nám nebo napište.

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé