Odstraňování azbestu z interiérů

Práce v interiérech objektů mohou zahrnovat například práce, kdy jsou v rámci rekonstrukcí odstraňovány původní rozvody kanalizace, případně vzduchotechniky v bytových objektech. Tyto se nejčastěji vyskytují v podobě azbestocementových kanalizačních trubek různých dimenzí.

Ze stejného materiálu jsou pak ve starších objektech i rozvody vzduchotechniky, které jsou čtvercového profilu. V některých případech byly v minulosti i některé z pozinkovaných potrubí vzduchotechniky opláštěné deskovými materiály, které mají příměs azbestových vláken. Vzhledem k charakteru a využití objektů s výše uvedenými materiály s obsahem azbestu, provádíme tyto práce zásadně v uzavřeném kontrolovaném pásmu s vytvořeným podtlakem.

Podtlak celou dobu prací s azbestem monitorujeme, tak abychom byli schopni prokázat, že se vlákna mimo prostor kontrolovaného pásma nedostala. Jen důsledné dodržování technologických postupů může zaručit kvalitně provedenou práci, kterou potvrdíme závěrečným měřením koncentrace respirabilních vláken v pracovním prostoru kontrolovaného pásma.   Mezi práce v interiérech lze zařadit i demontáže opláštění vnitřních příček, demontáže protipožárních podhledů a dalších materiálů, ve kterých se vyskytují azbestová vlákna. Společným jmenovatelem pro tyto práce je uzavřené kontrolované pásmo a otevřenost ve vztahu k našim zákazníkům, kterým se snažíme vše podrobně vysvětlit a v průběhu prací ukázat kdykoliv práce uvnitř sanovaného prostoru. Není pravdou, že náš zakazník nemůže do prostoru kontrolovaného pásma. Rádi jej vybavíme ochrannými prostředky a naši práci s azbestem předvedeme.

Z realizací

Aktuality

23. 12. 2015

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …

Číst celé

27. 10. 2015

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …

Číst celé

05. 02. 2014

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …

Číst celé

20. 08. 2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …

Číst celé