Odstraňování opláštění budov

Tzv. boletické panely jsou dnes bezesporu nejznámějším typem opláštění
s obsahem azbestových materiálů. Panely snadno poznáte podle typického barevného prosklení.

boletické panely

Co byste však ve spojitosti s demontáží azbestových materiálů z konstrukcí boletických panelů vidět neměli, je demontáž bez uzavřeného vzduchotěsného kontrolovaného pásma, které bývá nejčastěji zbudováno pomocí překryvných plachet na konstrukci lešení.

Po zbudování provizorních vnitřních stěn 1–2 m od obvodového pláště je tak dosaženo odděleného pracovního prostoru. Tento prostor je napojen na odsávací zařízení s HEPA filtry třídy H13, které pomocí nasávacích otvorů s HEPA filtry H13, vytvoří požadovaný podtlak. Ten je pak monitorován a zaručuje, že vlákna uvolňující se během demontáže, neuniknou mimo prostor takto vymezeného kontrolovaného pásma. V případě, že se tyto práce provádějí v otevřeném kontrolovaném pásmu, dochází k uvolňování vláken do vnitřního prostředí a venkovního prostoru. Bohužel v tomto případě nelze vyloučit, že se některá z nebezpečných azbestových vláken nedostanou do místností, které nesousedí se sanovanými prostory.

Námi prováděné uzavřené kontrolované pásmo je po odstranění azbestových materiálů změřeno v souladu s normou ČSN ISO EN 16000-7 a k otevření pásma a zrušení bezpečnostních opatření dojde až po podlimitním výsledku všech odebraných vzorků.

Zavolejte nám nebo napište.

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé