Odstraňování střešních krytin

Odborná likvidace eternitové střechy

Střešní krytiny z materiálů obsahujících azbest jsou zcela jistě nejčastěji v minulosti používaným materiálem ve stavebnictví. Téměř v každé obci, městě či městečku je možné spatřit jak rodinné domy se střešní krytinou z tzv. eternitových šablon, tak mnoho například zemědělských objektů se střechami z vlnitého eternitu. V mnoha případech jsou tyto střešní krytiny s obsahem azbestu demontovány bez jakýchkoliv ochranných opatření. Často je také možné vidět svépomocné čištění povrchu eternitových krytin například drátěným kartáčem a následné natírání. Ačkoliv se v případě střešních krytin s obsahem azbestu jedná o materiál takzvaně silně vázaný a nelze předpokládat, že by se normálním provozem do okolního prostředí objektu uvolňovaly větší množství azbestových vláken, je potřeba říci, že právě chybná demontáž nebo repase těchto krytin může způsobit zamoření nejen okolí, ale v některých případech i vnitřních prostor objektů.

My tyto práce s azbestem nikdy nepodceňujeme a jelikož se primárně staráme o zdraví našich pracovníků, nabízíme tím i našim zákazníkům maximální ochranu a jistotu dobře odvedené práce. Není pro nás malých střech. I ta nejmenší pracoviště jsou vybavena dekontaminačními komorami, aby naši pracovníci mohli provést dekontaminační cyklus ve vyhovujících podmínkách a například na svém pracovním jednorázovém overalu neroznášely azbestová vlákna po okolí vlastní stavby. Střešní krytiny s obsahem azbestu ještě před samotným sejmutím stříkáme stabilizačním prostředkem pro fixaci volných částí degradovaného materiálu. Azbestové krytiny ihned balíme do obalových prostředků určených pouze pro tyto účely.

Na naší stavbě neuvidíte žádné shozy, žádné házení do kontejnerů, ale pouze pečlivou, opatrnou práci, abychom co nejvíce snížili možnou expozici okolního prostředí od azbestového prachu. Samozřejmostí je i dodržování předpisů BOZP a to především práce ve výškách. Díky nasmlouvaným skládkovým kapacitám jsme schopni nabídnout zajímavé ceny za špičkovou kvalitu a jistotu, že po sejmutí azbestové krytiny nebudete čistit nejen váš dům, ale i jeho nejbližší okolí. Svěřte likvidaci eternitu do našich rukou.

Zavolejte nám nebo napište.

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé