CHANOS v Kněžmostu – stavební systém s desítkami tun azbestu

V současné době provádíme odstranění azbestových materiálů z objektu CHANOS v Kněžmostu.

V letošním roce jsme stejný typ objektu nabízeli již pětkrát. Realizujeme pouze jediný objekt. Nebojíme se říci, že pouze v případě obce Kněžmost byla vybrána profesionální varianta odstranění. Nejenže opravdu provádíme práci v podtlakovém systému, ale hlavně po celou dobu je podtlak zaznamenáván. Stejně tak po celou dobu monitorujeme pracovní prostor kamerovým systémem. Jsme schopni online vidět, co se na stavbě děje. Náš technik se může věnovat organizaci práce a probíhající práci uvnitř objektu může sledovat na monitoru ve stavebním přívěsu.

Na obrázcích si můžete všimnout, jak jsou plachty na vnějším uzavření objektu napnuté důsledkem vzniklého podtlaku. Nedochází k žádnému plápolání plachty ven a dovnitř a na našem pásmu, které je hermeticky uzavřené nenajdete, mimo nasávací otvory žádné trhliny.

Demontovaný azbestový materiál je uvnitř objektu stabilizován přípravkem Fixo Plus, zabalen do neprodyšných obalů typu big bag a prostřednictvím materiálové komory vyvezen z prostoru Kontrolovaného pásma na dočasnou deponii. Z dočasné deponie je odpad pravidelně odvážen na příslušnou skládku.

08. 09. 2017 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé