Demontáž AC materiálů z půdní vestavby I.

Právě jsme dokončili demontáž deskových materiálů s azbestem z půdního prostoru objektu jednoho státního zařízení ve Středočeském kraji.

Deskové materiály s obsahem azbestu byly použity v konstrukci obvodových stěn, vnitřních příček a opláštění krovu. V konstrukcích byla vložena minerální vata, se kterou jsme z důvodu sekundární kontaminace nakládali také jako s nebezpečným odpadem. Prostor byl vzduchotěsně oddělen od ostatních prostor objektu a přístup do prostoru byl pouze přes personální dekontaminační komoru. V prostoru kontrolovaného pásma byl vytvořen pomocí odsávacích zařízení s výkonem 18.000 m3/hod podtlak více než 10 Pa. Tento tlak byl po celou dobu demontáže azbestu monitorován záznamovým zařízením. Použité deskové materiály byly silně drolivé a demontáž jednotlivých desek bez jejich narušení nebyla možná.

V konstrukcích bylo velké množství izolační vaty navyšující především objemově množství materiálu, které bylo nutné z půdního prostoru dostat ven. Veškerý demontovaný materiál byl chemicky stabilizován a balen do PE folie ve dvou vrstvách. Z dřevěné konstrukce musely být odstraněny i ty nejmenší kousky azbestových materiálů.  Zabalený odpad se soustředil na předem připraveném místě uvnitř kontrolovaného pásma, aby jeho vyvážení bylo soustředěno na konec sanace. Teprve po sundání veškerého materiálu s obsahem azbestu a vaty, po vysátí celého prostoru Kontrolovaného pásma vysavači s filtry H14, byl odpad vyvážen prostřednictvím materiálové dekontaminační komory. Zabalený odpad byl okamžitě ukládám do přistaveného kontejneru. Celkově se jednalo o více než 30 m3 odpadu o hmotnosti 9 tun. Jen samotná dekontaminace odpadu a vyvážení prostřednictvím materiálové komory zabralo našim pracovníkům dva dny.

Postup prací si je možné prohlédnout zde na videu:

Než byl však odpad odvezen, bylo v prostoru kontrolovaného pásma ještě hodně práce s čištěním.
Tomuto se budeme věnovat v dalším dílu.

20. 02. 2014 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé