Demontáž AC materiálů z půdní vestavby II.

Při práci s azbestem je důležité nejen umět tyto materiály co nejbezpečněji demontovat a dopravit na příslušnou skládku, ale také umět prostor prací s azbestem dokonale vyčistit.

Vlastní prostor kontrolovaného pásma jsme při této realizaci čistili hned několikrát. Nejdříve v průběhu demontáže, kdy se dělá hrubé průběžné čištění a pak znovu po dočišťování nosných konstrukcí. V případě půdního prostoru, resp. krovu, se jednalo o stovky zákoutí, do kterých se museli naši pracovníci dostat s hubicí vysavače.  Při demontáži se mohly ulomené kousky dostat do míst, které byly před demontáži skryté, tak jako například vrchní strana ocelové zárubně. V průběhu čištění jsme musely velice často měnit předfiltry našich odsávacích zařízení, abychom co nejvíce zvýšili efektivitu čištění prostoru pomocí HEPA filtrů H13. Díky dlouhým odtahovým hadicím jsme s jednotlivými odsávacími zařízeními v prostoru pohybovali tak, abychom zajistili výměnu vzduchu v celém kontrolovaném pásmu.

10. 04. 2019 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé