Demontáž AC materiálů z půdní vestavby II.

Při práci s azbestem je důležité nejen umět tyto materiály co nejbezpečněji demontovat a dopravit na příslušnou skládku, ale také umět prostor prací s azbestem dokonale vyčistit. Vlastní prostor kontrolovaného pásma jsme čistili hned několikrát. Nejdříve v průběhu demontáže, kdy se dělá hrubé průběžné čištění a pak znovu po dočišťování nosných konstrukcí. V případě půdního prostoru, resp. krovu se jednalo o stovky zákoutí, do kterých se museli naši pracovníci dostat s hubicí vysavače.  Při demontáži se mohly ulomené kousky dostat do míst, které byly před demontáži skryté, tak jako například vrchní strana ocelové zárubně. V průběhu čištění jsme musely velice často měnit předfiltry našich odsávacích zařízení, tak abychom co nejvýce zvýšili efektivitu čištění prostoru pomocí HEPA filtrů H13. Díky dlouhým odtahovým hadicím jsme s jednotlivými odsávacími zařízeními v prostoru pohybovali, tak abychom zajistili výměnu vzduchu v celém kontrolovaném pásmu.

10. 04. 2019 / Autor: Petr Balvín

  Sdílejte na facebooku

Z realizací

Aktuality

23. 12. 2015

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …

Číst celé

27. 10. 2015

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …

Číst celé

05. 02. 2014

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …

Číst celé

20. 08. 2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …

Číst celé