Video: Výměna eternitové střechy

Eternitové střešní krytiny jsou všude kolem nás. Jen málokdo si uvědomuje, že nesprávná výměna eternitové střechy může mít za následek uvolnění azbestových vláken a kontaminaci stavby i jejího okolí. Následné čištění přijde několikanásobně dráž než správný postup, který můžete vidět na tomto videu, kde tyto práce provádí zkušení zaměstnanci z naší společnost Removal s.r.o.

Ve videu se dozvíte:

 • Střešní krytiny známé pod označením eternit obsahují nebezpečná azbestová vlákna.
 • Bez mechanického namáhání nejsou tyto krytiny samy o sobě nebezpečné.
 • V případě výměny střešní krytiny je potřeba věnovat zvýšenou pozornost způsobu vlastní demontáže.
 • Jak chrání zaměstnavatel své zaměstnance napoví, jak bude demontáž probíhat.
 • Jednorázové ochranné oděvy, ochrana dýchacích cest, dekontaminační prostředky, stabilizace střešní krytiny nástřikem a šetrná demontáž, balení krytiny přímo na střeše bez použití shozů a házení do kontejnerů.
 • Veškeré úlomky musí být okamžitě stabilizovány a zabaleny do připravených obalů.
 • Obalové prostředky musí být vzduchotěsně uzavíratelné a označené symbolem určeným pro azbestové odpady.
 • To je nutnost pro zamezení uvolnění azbestových vláken do okolí střechy.
 • Pracovníci musí mít možnost vlastní dekontaminace tak, aby na oděvech neroznášeli azbestová vlákna.
 • Pouze důkladné očištění pracovníka v dekontaminační komoře nekontaminuje celé okolí.
 • V průběhu prací provádíme personální měření pro zjištění pracovní expozice našich zaměstnanců.
 • Po ukončení demontáže azbestové krytiny je podklad ošetřen stabilizačním prostředkem.

28. 10. 2015 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé