Demontáž azbestových desek z lodžiových stěn bytového domu Kolín

Před časem se na nás obrátila stavební společnost s dotazem, jak bezpečně demontovat deskové materiály s obsahem azbestu z vnitřní konstrukce lodžiových stěn panelového domu v Kolíně.

Jelikož se jedná o šestnácti patrový panelový dům, byla pro nás tato poptávka výzvou. V objektu mělo dojít k výměně původních okenních výplní a v lodžiových sestavách byl nalezen materiál, ve kterém byla laboratorně potvrzena přítomnost azbestových vláken. V rámci určení bezpečných postupů byla nejprve v jednom z nepronajatých bytů provedena zkouška, která dokázala, že při demontáži dochází k uvolňování azbestových vláken do okolního prostoru. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že demontáž bude probíhat v uzavřeném, podtlakovém kontrolovaném pásmu. Jelikož se deska s obsahem azbestu nacházela pouze z vnější strany (ne na straně bytu), bylo možné z vnitřní strany pouze mechanicky zajistit okna a dveře proti vstupu na lodžii a preventivně zalepit celou okenní sestavu PE folií. Z venkovní strany pak bylo postaveno rámové lešení přes celých šestnáct pater a toto bylo pokryto neprodyšnou plachtou. Celý prostor kontrolovaného pásma byl napojen na odsávací jednotky s vestavěnými HEPA filtry H13, které zajistily podtlak minimálně 20Pa. Každý kdo stavěl lešení ví, že takto vysoké lešení spolu s celoplošným zaplachtováním s sebou nese vysoké nároky na prováděné práce. Zejména byla věnována zvýšená pozornost kotvení lešení k objektu i kotvení samotné plachty ke konstrukci lešení. Nápory větru jsou na takto vysokých objektech na denním pořádku, a i proto je důležité pravidelně sledovat podtlak, který zajišťuje přitažení celého lešení k objektu a výrazně napomáhá bezpečnosti provádění prací. Samotné práce v první etapě byly zahájeny po kontrole funkčnosti všech zařízení, připojení dekontaminačních komor a zajištění dostatečného podtlaku. Podtlak zajišťují vždy dvě odsávací zařízení o výkonu 10.000 m3/hodinu. V záloze jsou připraveny ještě dvě odsávací zařízení, aby při případné poruše mohly práce bez porušení pokračovat na záložní odsavače.

Samotná demontáž probíhá vyškolenými pracovníky, kteří mají k dispozici veškeré vybavení pro ochranu zdraví. Materiál s obsahem azbestu se na místě stabilizuje nástřikem, balí a prostřednictvím dekontaminační komory vyváží do připraveného kontejneru. Po vysátí celého prostoru kontrolovaného pásma dochází na závěr ke kontrolnímu měření, které určí, zda je prostor čistý a může následně dojít k demontáži veškerých zařízení a vybavení kontrolovaného pásma.

15. 05. 2017 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé