Video: Demontáž azbestových materiálů z DD Kolín

Video popisuje začátek demontáže deskových materiálů, které byly použity v konstrukci půdní vestavby. Mezi deskami byla vložena izolační vlna, která byla demontována také jako materiál s obsahem azbestu z důvodu její možné sekundární kontaminace. Demontáž byla záležitostí tří dnů a čištění pak zabralo další tři dny.

Ve videu se dozvíte:

 • V kontrolovaném pásmu je vytvořen podtlak pomocí odsávacích zařízení o souhrnném výkonu 18 000 m3 za hodinu.
 • Odsávaný vzduch je filtrován účinnými HEPA filtry H13.
 • Veškeré otvory jsou zaslepeny pomocí pevné fólie o minimální síle 0,2 mm.
 • Vzniklý podtlak je udržován na minimální hranici 10 Pa.
 • Po celou dobu sanace je podtlak zaznamenáván.
 • S izolačními materiály v konstrukcích je nutné nakládat jako s nebezpečným odpadem, protože jsou sekundárně kontaminovány.
 • Včasná výměna předfiltrů v odsávacích zařízeních.
 • Samotná demontáž vyžaduje především pečlivost.
 • V prostoru nemohou zůstat ani nejmenší kousky azbestových materiálů.
 • V příčkách je vhodné udělat prostupy tak, aby se podpořilo proudění vzduchu mezi místnostmi.
 • Demontovaný azbestový materiál se snažíme co nejméně mechanicky narušovat, ale i při vší snaze se často měkké desky lámou.
 • K snížení polétavého prachu se můžou použít stabilizační postřiky, ale vždy s ohledem na filtrační zařízení.
 • Balení materiálu probíhá do pevných PE fólií o minimální síle 0,2 mm, která se na odpad aplikuje dvojitě.
 • Vždy je pamatováno na to, že se odpad musí bezpečně dostat z prostoru kontrolovaného pásma.
 • Zabalený odpad se přelepí pevnou lepící páskou.
 • Ven se zabalený odpad vyváží prostřednictvím materiálové komory.

28. 10. 2015 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé