Demontáž azbestových materiálů z objektu KORD v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Materiálová dekontaminační komora

Přes prázdniny, v čase dovolených, jsme řešili velkou zakázku, a to demontáž azbestových materiálů z objektu KORD v areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Jednalo se o dvoupodlažní objekt, který však svoji velikostí a množstvím azbestových materiálů v jeho konstrukci, patřil k větším zakázkám v roce 2018. Objekt jsme nejprve zabalili do silnostěnné folie. Tentokrát jsme použili vysokozdvižnou plošinu, která urychlila celé balení tak, aby naše činnost co nejméně narušoval či vizuálně omezovala návštěvníky hřebčína.  Fólie byla připevněna pomocí dřevěného laťování a na návětrných stranách dvojitě. Jelikož se jednalo o objekt, který byl následně určen k demolici, rozdělili jsme práce na dvě etapy. Po skončení první, větší etapy, jsme na týden práce přerušili a objednatel oddělil objekt v místě, kde již nebyl azbest na dvě části. Tímto způsobem bylo možné na jedné straně, kde již azbest nebyl, bourat a na druhé straně odstraňovat azbestové materiály v uzavřeném podtlakovém kontrolovaném pásmu.

Zakázku jsme i přes problémy s dovolenými našich pracovníků stihli dokončit o několik dnů dříve, než bylo požadavkem našeho objednatele, a to jako vždy v prvotřídní kvalitě.      

01. 09. 2018 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé