Demontáž azbestových materiálů z objektu KORD Velké Popovice

Na začátku měsíce října 2015 jsme byli osloveni stavební firmou Konstruktis NOVOSTAV a.s., abychom na jejich zakázce na objektech Základní školy ve Velkých Popovicích provedli odbornou likvidaci azbestových materiálů z objektu tělocvičny.

Objekt tělocvičny byl postaven v minulých letech systémem KORD. Stejným způsobem byly postaveny i objekty šaten a zázemí tělocvičny. Systém KORD má ve své konstrukci většinou azbestové materiály umístěné jednak ve skladbě obvodového pláště, tak i v systémových plechových podhledech.

Povaha a stav materiálů s obsahem azbestu nutí tyto práce provést v uzavřeném podtlakovém pásmu. Podtlakové pásmo je vytvořeno výkonnými odsávacími jednotkami s vestavěnými HEPA filtry s třídou filtrace H13. Celkový výkon odsávacích jednotek použitých na této realizaci byl 45.000 m3/hodinu. Podtlak byl opět celou dobu monitorován záznamovým zařízením OmniGuard4 a byl po celou dobu sanačních prací udržován nad hranicí 20 Pa. V nočních hodinách jsme podtlak snižovali na úroveň 10 Pa, abychom nerušili okolní obyvatele. Vzhledem k zajištění veškerých vstupů do objektu byl podtlak 10 Pa naprosto bezpečný a nemohlo v nočních hodinách dojít k jakémukoliv úniku nebezpečných azbestových vláken do okolního prostředí. Pro vytvoření kontrolovaného pásma po obvodu objektu bylo použito stávajícího obvodového pláště, který byl z venkovní strany dotěsněn, aby byl prostor hermeticky uzavřen. Toto řešení bez použití venkovních plachet umožnilo umístění pouze jediné azbestové desky a to umístěné na vnitřní straně obvodového pláště.

Před započetím prací s azbestem byly ke kontrolovanému pásmu připojeny personální a materiálová dekontaminační komora. Personální komora byla zbudována na místě a byla vybavena vzduchovou sprchou, obdobnou jakou používáme u menších dekontaminačních komor D-CON. Materiálová komora byla postavena také na místě a byla standardně vybavena odsávacím zařízením NITRO600 s vestavěným HEPA filtrem H13, postřikovacím zařízením stabilizačního prostředku Fixo Plus a speciálním vysavačem s vestavěným HEPA filtrem H14.

Samotné práce proběhly velice rychle tak, abychom umožnili našemu objednateli plynule pokračovat v rekonstrukci objektu. Naši pracovníci byli vybaveni, jak je u naší společnosti zvykem, špičkovými osobními ochrannými prostředky. Stavba byla po celou dobu monitorována kamerovým systémem, který zaručil jednak možnou kontrolu ze strany objednatele bez vstupu do prostoru prací s azbestem, ale i monitorování každého jednotlivého vstupu do vnitřního prostoru kontrolovaného pásma.

Ačkoliv se to může zdát neuvěřitelné, po demontáži všech azbestových materiálů nastupuje to nejtěžší. Je nutné vysavači s vestavěnými HEPA H14 filtry vysát celý prostor kontrolovaného pásma. Na povrchu stěn, stropů a podlah nesmí zůstat ani ten nejjemnější prach. Vzhledem k polétavosti respirabilních azbestových vláken se musí odsávání povrchů opakovat vícekrát. Jednou odsáté povrchy jsou po technologické přestávce zaneseny opět jemným prachem. I z tohoto důvodu je závěrečné čištění – vysávání nejdůležitější a nejdelší součástí celé sanace azbestu. Výrazně čištění napomáhají odsávací jednotky, které vzhledem k dostatečně dimenzovaným nasávacím otvorům zajišťují jednak filtraci odváděného vzduchu přes účinné HEPA filtry H13, ale zajistí i dokonalo výměnu vzduchu, aby pracovníci mohli v prostoru kontrolovaného pásma dýchat.

Po skončení čištění je prostor připraven na závěrečné měření akreditovanou laboratoří. Závěrečná měření děláme vždy v souladu s ČSN ISO EN 16000-7 a bez ohledu na typ objektu prostory čistíme na tvrdší limit 1.000 vláken na metr kubický daný vyhláškou č.6/2003 Sb. Nikdy neděláme závěrečná měření podle vyhlášky č.361/2007 Sb., protože limit uvedený v této vyhlášce je 100.000 resp. 33.000 vláken na metr kubický a jeho splnění není nic obtížného i bez použití specializovaných odsávacích zařízení a vysavačů. Jsme přesvědčeni, že jen neprofesionální firma může po sanaci objednateli nabízet splnění limitu podle Vyhlášky č.361/2007 Sb. a už předem ví, že prostor skutečně nevyčistí.

My jsme však na zakázce v tělocvičně prostor vyčistili na jedničku a veškerá měření byla hluboce pod limitem 1.000 vláken na metr kubický. Po odměření jsme mohli demontovat veškerou technologii a prostor předat našemu objednateli.

I vy můžete dělat své projekty bezpečně. Nebojte se nás kontaktovat – jsme tu pro Vás, připraveni pomoci!

30. 10. 2015 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé