Demontáž azbestových materiálů z objektu ZŠ E. Destinové, České Budějovice

Po demontáži azbestových materiálů z objektu gymnázia GON v roce 2015 jsme byli letos pověřeni demontovat azbestové materiály z vedle stojícího objektu bývalé školní jídelny ve stejném školském areálu.

V tomto objektu byly taktéž vnitřní příčky s deskovými materiály s obsahem azbestu. Práce byly prováděny v uzavřeném, podtlakovém kontrolovaném pásmu. Podtlak byl udržován nad hodnotou 20 Pa a v nočních hodinách byl s ohledem na okolní bytovou zástavbu snížen těsně nad hranici 10 Pa. Práce byly prováděny po odsouhlasení postupu Krajskou hygienickou stanicí a pravidelný monitoring prováděla akreditovaná laboratoř.  Práce probíhaly ve třech na sebe navazujících etapách, kdy jsme prostor práce s azbestem musely oddělit od okolního prostoru. Toto členění bylo nutné zejména proto, aby mohly v ostatních částech stavby pokračovat práce. Dělící stěny byly provedeny z dočasných dřevěných konstrukcí, které byly pokryty neprodyšně polyethylenovými foliemi. Konstrukce stěn pak byla následně ke stávající konstrukcím dotěsněna PUR pěnou. Tak jako u každé naší realizace, jsme na stavbě měli po celou dobu vlastní kamerový systém, který sloužil našim technikům ke kontrole kvality prováděné práce a používání ochranných pracovních pomůcek a dodržování zásad BOZP.  Náročnost celé realizace vždy spočívá v množství azbestových materiálů, ale největší podíl na náročnosti má naše důslednost v uplatňování těch nejpřísnějších pravidel. Tato pravidla vycházejí především z pravidel užívaných v Německu, kde neberou práci na lehkou váhu. Naším prvořadým úkolem je důraz na bezpečnost našich pracovníků. U této stavby, stejně jako i u jiných našich staveb, nejde pouze o zakrytí objektu plachtou a pověšení cedulek s lebkami, že se do prostoru nemůže chodit. Jde o preciznost v každém jednotlivém kroku, kdy naopak našim odběratelům umožníme vstup do pracovního prostoru a snažíme se jim prezentovat naši práci. Není totiž pravda, že do prostoru práce s azbestem může jen osoba s lékařskou prohlídkou. Pravdou je, že po proškolení odpovědným pracovníkem sanační firmy a seznámení s bezpečnostními postupy včetně užívání osobních ochranných prostředků a dekontaminačních komor, může v rámci kontrolní činnosti do těchto prostor vstupovat i osoba bez lékařské prohlídky. Můžeme si jen domýšlet, proč naši konkurenti tyto vstupy nedovolují. Je to snad proto, že by objednatelé raději neměli vědět, jak práce ve skutečnosti probíhají?

07. 10. 2016 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé