Demontáž azbestu z konstrukce Boletických panelů, díl I.

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem jak tyto práce bezpečně provádět, rozhodli jsme se na našich stránkách postup prací maličko osvětlit i pro laickou veřejnost.

Ačkoliv je někdy snahou projektantů tyto materiály v konstrukci ponechat a provést nové venkovní a vnitřní opláštění obvodového pláště, daleko častěji dochází ke komplexnímu vyjmutí azbestových materiálů včetně původní tepelné izolace.

Máme za sebou mnoho realizací, kdy jsme vyjmuli z obvodového pláště deskové materiály a následně snesli celý obvodový plášť nebo i ponechali původní ocelovou konstrukci, která po povrchové úpravě slouží dále jako nosný prvek pro novou fasádu. Nejčastěji pak v případě ponechání původní ocelové konstrukce můžete vidět nové obvodové pláště tvořené z vnitřní strany například SDK konstrukcí a z venkovní strany pak cetris nebo OSB deskou s kontaktním zateplovacím systémem

Samozřejmě je možné i po snesení celého lehkého obvodového pláště tento nahradit jak novou vyzdívanou konstrukcí nebo novým zavěšeným lehkým obvodovým pláštěm.

Základním principem pro práce s azbestem na obvodovém plášti je vytvoření pracovního prostoru tzv. kontrolovaného pásma, které bude dostatečně velké pro pohyb pracovníků a na druhou stranu zabere co nejmenší část daného objektu. Z venkovní strany se nejčastěji používá modulové rámové lešení potažené neprodyšnou plachtou a z vnitřní strany pak jednoduchá dočasná příčka potažená speciální PE folií. Takto vytvořený prostor se hermeticky uzavře a připraví se do něj nasávací otvory pro přístup čerstvého vzduchu a výfukové otvory pro výdech z odsávacích zařízení. Odsávací zařízení s filtrací HEPA H13 vytvoří v pracovním prostoru kontrolovaného pásma podtlak a ven se dostane jen čistý vzduch. Veškerá respirabilní vlákna zůstanou zachycena na filtrech H13. Aby bylo možné kontrolovat vzniklý podtlak po celou dobu realizace prací s azbestem je potřeba tento průběžně měřit záznamovým zařízením, ale o tom až v dalším díle našeho pohledu na práce s azbestem v konstrukci Boletického panelu.

28. 01. 2013 / Autor: Petr Balvín

  Sdílejte na facebooku

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …


Číst celé