Demontáž azbestu z konstrukce Boletických panelů, díl II.

Naše společnost používá ke kontinuálnímu měření podtlaku špičkové záznamové zařízení OMNIGUARD4, které je pravidelně kalibrované ČMI.

Zařízení má minimálně 60ti denní záznam uchovaný v paměti. Stejně tak je možné záznam kdykoliv vytisknout na v zařízení vestavěné tiskárně. Pracovní prostor, kde probíhají práce s azbestem by měl být v podtlaku, ale současně by měl být zajištěn přívod čerstvého vzduchu. Přívod vzduchu je důležitý nejen pro zajištění limity splňujícího pracovního prostředí, ale také proto aby skutečně docházelo k filtraci vnitřního vzduchu a tak se na filtrech odsavačů zachytávala nebezpečná azbestová vlákna.

Vytvoření podtlaku a jeho kontinuální monitoring je nejúčinější kontrolní opatření zajišťující kontrolu během sanace azbestu, tak aby nedošlo k uvolnění azbestových vláken mimo prostor kontrolovaného pásma. Z prostoru, ve kterém je stále podtlak, nemůže uniknout žádné azbestové vlákno. Ani měření početní koncentrace mimo prostor kontrolovaného pásma není tak účinné a to zejména, proto že se výsledek o tom, že něco uniklo dozvíme s několika hodinovým či denním zpožděním a už můžeme jenom přemýšlet jak okolní prostory draze čistit. Záznam z našeho zařízení je jednoduchý a okamžitě přinese obrázek o tom jak sanace probíhala.

Kontrolu sanace pak může provádět například sjednaný dozor stavby, není potřeba žádná speciální kvalifikace či akreditace. Výstup ze zařízení lze pomocí modemu posílat na dvě libovolná telefonní čísla a to jak alarmy, tak veškerá stavová hlášení. Jediným místem, kde by pak mohlo dojít ke kontaminaci vnějšího prostoru kontrolovaného pásma azbestovými vlákny jsou dekontaminační prostředky pro očistu pracovníků a výstup nebezpečného odpadu z kontrolovaného pásma. Těmto prostředkům budeme věnovat další díl našeho seriálu o demontáži azbestových materiálů z konstrukce boletických panelů.

04. 02. 2014 / Autor: Petr Balvín

  Sdílejte na facebooku

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …


Číst celé