Demontáž azbestu z nástaveb panelových domů Jeseniova, Praha 3 – I. část

Naše společnost získala zakázku na odstranění azbestových materiálů z objektů nástaveb na panelovém domě v Jeseniově ulici v Praze.

Samotná nástavba bývala využívána jako ateliéry a deskové materiály s obsahem azbestu se nacházely na vnitřní straně obvodového pláště. Vzhledem k nebezpečnosti azbestu a skutečnosti, že v nižších patrech bydlí nájemníci, byl určen technologický postup v uzavřeném kontrolovaném podtlakovém pásmu. Toto pásmo je vymezeno dřevěnou konstrukcí pokrytou neprodyšnou fólií na vnější straně a z vnitřní strany byla postavena dočasná dělící stěna z dřevěných profilů a pokrytá PE fólií s přelepenými spoji. Na obrázku níže je možné vidět venkovní zakrytí v době příprav, kdy ještě nejsou připojeny odsávací zařízení.

Následně budou napojena odsávací zařízení s vestavěným HEPA filtrem H13, která mají plynulou regulaci výkonu, tak abychom mohli v nočních hodinách, kdy se v kontrolovaném pásmu nepracuje, snížit výkon a tím i snížit hlukovou zátěž nájemníků. Teď se k prostoru kontrolovaného pásma připojí dekontaminační komory a měření podtlaku a může být spuštěno odsávání. Než začnou samotné práce s azbestem je potřeba vše odzkoušet. Zajistit stabilní přívod elektrické energie i funkčnost systému varování při poklesu podtlaku. Pokračování v dalším dílu.

20. 10. 2016 / Autor: Petr Balvín

  Sdílejte na facebooku

Z realizací

Aktuality

23. 12. 2015

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …

Číst celé

27. 10. 2015

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …

Číst celé

05. 02. 2014

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …

Číst celé

20. 08. 2012

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …

Číst celé