Likvidace azbestu z objektů ZŠ Kaplice – Boletické panely

Kontrolované pásmo na objektu jídelny proti demontáži asbestu
Kontrolované pásmo na objektu jídelny proti demontáži asbestu
Vnitřní dělící stěna v prostoru objektu jídelny při demontáži asbestu
Vnitřní dělící stěna v prostoru objektu jídelny při demontáži asbestu

Právě jsme dokončili demontáž azbestových materiálů v objektech ZŠ Kaplice. Práce byly realizovány v náročných klimatických podmínkách od prosince 2015 do ledna 2016, ale nakonec jsme je stihli v dohodnutém termínu předat objednateli.

Azbestové materiály byly v menší míře zastoupeny i na objektech jídelny a spojovacích krčků mezi jednotlivými pavilony v podobě boletických panelů. Celkově jsme tak museli vytvořit 5 uzavřených kontrolovaných pásem, z toho 4 byly výše zmíněné boletické panely a 1 samostatné kontrolované pásmo byl objekt tělocvičny, kterému se bude věnovat samostatný příspěvek. Vzhledem ke školskému objektu jsme naše práce uzpůsobili co nejvíce tak, aby se nedotkly běžného provozu školy. Objekty, ve kterých docházelo k práci s azbestem, byly zcela mimo provoz. Vytvořili jsme čtyři jednotlivá kontrolovaná pásma. Například na objektu školní jídelny tvořily boletické panely pouze pruhy na štítové stěně. K této stěně bylo přistavěno lešení, které bylo pokryto neprodyšnou plachtou.

Z vnitřní strany byl postaven dřevěný rám, který byl neprodyšně pokryt polyethylenovou fólií o síle 0,2mm. Jak je od počátku naší praxe zvykem, všechny práce byly prováděny jako práce v uzavřeném podtlakovém kontrolovaném pásmu. Podtlak byl kontinuálně monitorován zařízením OmniGuard4 a filtraci vzduchu zajišťovaly odsávací jednotky s vestavěnými HEPA filtry H13. Součástí našich prací nebyla jen demontáž azbestových materiálů, ale zároveň demontáž ocelové konstrukce vlastních boletických panelů, včetně likvidace neazbestových částí. Následně po našich pracích byly obnažené části obvodového pláště vyzdívány, aby došlo k co nejrychlejšímu uzavření jednotlivých objektů.

Vlastní demontáž probíhala dle našich standardů. Nejprve jsme z boletického panelu sundali neazbestové prvky a následně jsme započali demontáž azbestových deskových materiálů. Jak je u této konstrukce obvyklé, museli jsme i vnitřní izolační vatu vyjmout jako sekundárně kontaminovanou azbestovými vlákny. Po vlastní demontáži došlo k pečlivému vysátí celého prostoru Kontrolovaného pásma vysavači s vestavěnými HEPA filtry H14. Následně jsme nechali akreditovanou laboratoří přeměřit vnitřní prostor kontrolovaného pásma v souladu v ČSN ISO EN 16000-7 a výsledky porovnaly s limitem 1.000 vláken na m3 podle vyhlášky č.6/2003 Sb. Nesnažíme se jako někteří naši konkurenti tvrdit, že lze výsledky porovnávat podle vyhlášky č.361/2007 Sb., která je daleko benevolentnější a stanovuje limit na hranici 100.000 vláken na m3. Všechny naše výsledky na všech jednotlivých kontrolovaných pásmech byly vyhovující.

13. 01. 2016 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé