Demontáž azbestu z obvodového pláště výškové budovy v Chomutově

V nedávné době jsme dokončili demontáž azbestových materiálů z obvodového pláště výškové budovy v severočeském Chomutově.

Původní obvodový plášť je proveden z tzv. boletického panelu, kde je na vnitřní straně deska s obsahem azbestových vláken. Jednalo se o soubor objektů, kdy nejvyšší měl výšku 40 metrů. Na tomto objektu jsme dokázali, že umíme zabezpečit i takto vysoké objekty celoplošným zaplachtováním a vytvořením uzavřeného podtlakového pásma. Pro vytvoření podtlaku bylo použito vždy na každé straně objektu 12 odsávacích zařízení a souhrnném výkonu  více než 60.000 m3/hodinu. Na rozdíl od mnohé naší „konkurence“ je kontrolované pásmo na první pohled podtlakové.

Použité silnostěnné plachty jsou téměř dokonale přisáté k lešení. Přelepenými spoji jednotlivých plachet garantujeme vzduchotěsnost systému. Práce probíhaly v několika etapách a to bezmála 4 měsíce. Vzhledem k tomu, že práce započaly koncem ledna, museli se naši pracovníci vyrovnat zejména se zhoršenými klimatickými podmínkami. Na této zakázce jsme demontovali téměř 75 tun nebezpečného odpadu 170605, který jsme již odváželi vlastním, nově zakoupeným nákladním vozem IVECO. Můžeme tak nově zákazníkům nabídnout větší pružnost v odvozu odpadů a v případě jako byla tato stavba, neblokovat skladovací kapacity v areálu stavby. Špičkově provedená sanace byla po každé etapě, jak to v našem provedení je zcela běžné, potvrzena posanačním měřením nezávislé akreditované laboratoře. Měření bylo provedeno přesně v souladu s normou ČSN ISO 16000-7.

31. 05. 2018 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé