Demontáž deskových materiálů z půdního prostoru DPS Háje, Praha 4

V měsíci září 2015 jsme prováděli pro stavební společnost AUSTIS demontáž a likvidaci deskových materiálů s obsahem azbestu z půdního prostoru objektu DPS Háje na Praze 4.

Tato realizace byla specifická nejen tím, že se jednalo o poměrně mladou stavbu, ale zejména tím, že přístup do půdního prostoru byl pouze prostřednictvím vybouraného otvoru ve štítu půdy. K tomuto otvoru byl z venkovní strany postaven stavební výtah pro přepravu osob a materiálu. Dekontaminační komory pro očistu osob a nebezpečného odpadu byly postaveny ihned za vstupem do prostoru kontrolovaného pásma. Tyto komory byly vybaveny odsávacími zařízeními NITRO600 s vestavěnými HEPA filtry H13, stříkacím zařízením stabilizačního postřiku Fixo Plus v případě materiálové komory, zařízením pro ofouknutí osob v případě personální komory a speciálními vysavači s vestavěnými HEPA filtry H14.

Vlastní prostor kontrolovaného pásma byl odsávám odsávacími jednotkami s vestavěnými HEPA filtry H13 o celkovém výkonu 20.000 m3/hodinu. Odtah vzduchu byl vyveden PE potrubím skrze půdní okna. Přívod čerstvého vzduchu byl zajištěn zhotovenými nasávacími otvory, které jsme vzhledem v okolí probíhajícím stavebním pracím osadili na vstupu taktéž HEPA filtry H13. Vytvořený podtlak byl udržován nad 20 Pa a byl kontinuálně zaznamenáván monitorovacím zařízením OmniGuard4.

Demontovaný azbestový odpad byl okamžitě po demontáži stabilizován fixačním prostředkem Fixo Plus a ukládán do speciálně pro azbest určených obalů typu big-bag. Tyto obaly byly před vyvezením z kontrolovaného pásma důkladně očištěny a vzduchotěsně uzavřeny.

Po skončení demontáže veškerých azbestových materiálů byl celý půdní prostor dokonale vyčištěn speciálními vysavači s vestavěnými HEPA filtry H14. Závěrečné měření početní koncentrace respirabilních vláken podle ČSN ISO EN 16000-7 pak prokázalo, že sanace byla opět úspěšná a plně vyhověla podmínkám Vyhlášky č.6/2003 Sb. Celý prostor kontrolovaného pásma byl po celou dobu sanace i měření monitorován vlastním kamerovým systémem. Tento kamerový systém umožňuje našim technikům i případným kontrolám sledovat průběh prací bez nutnosti vstupu do prostoru práce s azbestem. Našim zákazníkům nikdy nic z našich postupů netajíme.

Na to, jak pracujeme, jsme pyšní a vše co se děje v kontrolovaném pásmu při práci s azbestem je možné vidět na místě nebo on-line sledovat na několika různých kamerách:

30. 09. 2015 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé