Demontáž dřevostavby mateřské školy

Naše společnost v minulém měsíci úspěšně provedla demontáž azbestových obkladových materiálů z objektu jedné středočeské mateřské školy.

Práce byly provedeny v rekordním čase sedmi pracovních dnů od podání hlášení prací příslušné hygienické stanici po předání protokolů z provedeného měření početní koncentrace respirabilních vláken po vlastní sanaci. Při velikosti objektu cca 22 x 13m se jednalo o uctihodnou rychlost, kterou jako vždy provázela prvotřídní kvalita.

Obkladové desky s azbestovými vlákny se nacházely jak v obvodovém plášti, tak ve vnitřních příčkách a to až ve třech vrstvách, které byly od sebe navzájem odděleny svisle nabitými prkny. Vzhledem ke skutečnosti, že stav objektu byl úměrný jeho stáří a vzhledem k zatékání do konstrukce v průběhu minulých let, byla konstrukce před samotnou demontáží deskových materiálů podstojkována stavebními stojkami a doplněna o dřevěné nosníky. Samotnou práci významně stěžovala vedra, která v průběhu vlastních prací panovala. Jelikož je bezpečnost práce a ochrana zdraví našich pracovníků vždy na prvním místě byl odsávaný prostor doplněn dvojnásobným počtem odsávacích zařízení s použitím nasávacích otvorů, tak aby se zajistila větší výměna vzduchu při zachování dostatečného podtlaku minimálně 15 Pa. Práce s azbestem v uzavřeném podtlakovém pásmu je nejbezpečnější řešení manipulace s materiály s obsahem azbestu.  Nebojte se na nás obrátit, rádi vám navrhneme co nejpřijatelnější řešení, případně vysvětlíme námi používané postupy. Cena za tyto práce nejsou milióny jak by se dnes vlivem mediálního tlaku mohlo zdát, je však potřeba vidět, že tím, že chráníme v maximální míře vlastní pracovníky, chráníme i vás.

28. 08. 2012 / Autor: Petr Balvín

  Sdílejte na facebooku

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při demontáži asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Informace pro naše zákazníky

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Čištění školských objektů od respirabilních vláken

V současnosti platný limit pro respirabilní vlákna daný Vyhláškou č.6/2003 Sb. bohužel vede v mnoha případech zřizovatele školských zařízení k potřebě čistit tyto objekty, tak aby mohlo být jejich užívání …


Číst celé