Rekonstrukce eternitové střechy – Muzeum Mohelnice

Dokončujeme demontáž eternitové krytiny z objektu Muzea v Mohelnici. Objekt je svým charakterem a umístěním v centru města velice náročný na každou stavební práci.

Počasí nám moc nepřálo, ale naši pracovníci zvládli odstranit více než 700 metrů čtverečných střešní krytiny ve výborném čase. Práce byla o to komplikovanější, že bylo nutné po každé pracovní směně střechu provizorně zakrýt, aby nedošlo k zatečení do objektu. Střešní krytina byla před vlastní demontáží stabilizována fixačním prostředkem Fixo Plus, aby byly zajištěny uvolněná vlákna na povrchu šablon. Po částečném zaschnutí se přistoupilo k opatrné demontáži šablon a jejich balení na místě vzniku. Svislý přesun materiálu probíhal tak, aby nedocházelo k mechanickému narušování azbestového materiálu a tím i k uvolňování vláken do okolního prostředí. Samozřejmostí bylo vybavení našich pracovníků špičkovými ochrannými prostředky a vlastní dekontaminační komora D-CON s instalovanou vzduchovou sprchou. Na stavbě jsme měli k dispozici vlastní denní místnost ve speciálním přívěsu. Vlastní práce jsme opět po celou dobu monitorovali kamerovým systémem, aby nebylo pochyb o dodržení veškerých technologiích a tím i o špičkové kvalitě naší odvedené práce.

Na úrovni chodníku byly azbestové odpady opětovně stabilizovány fixačním prostředkem Fixo Plus a neprodyšně zabaleny do speciálních obalů typu big-bag určených pro azbestové odpady. Tyto odpady budou během zítřka odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. Vlastní odvoz je realizován autem s rukou. Jednotlivé big-bagy jsou opatrně naskládány na korbu, aby nedošlo k jejich protržení a na skládce jsou obdobným způsobem uloženy na k jejich uložení určené místo.

Nikdy neukládáme azbestový odpad do tzv. neprodyšných, utěsněných kontejnerů, protože tyto mají svoji neprodyšnost pouze za předpokladu, že jsou vyvložkovány speciální jednorázovou vložkou. Jistě si dovedete představit, jak se asi za jízdy pohybuje deset tun eternitových šablon v kontejneru a kolik při tomto pohybu může unikat azbestových vláken. Pak je už jen krůček k tomu, aby po cestě mírnou netěsností vlákna unikala po celé trase ke skládce. Samozřejmě, že i vysypávání na skládce samotné není určitě bezpečným postupem, který by zajistil kontrolu nad nebezpečnými vlákny azbestu.

Jestliže chcete i vy sundat střechu s obsahem azbestu bezpečně, neváhejte se na nás obrátit. Naše kvalita je pro všechny a nemusíte se bát přemrštěných cen, které o práci s azbestem kolují. Za nepatrný rozdíl v ceně získáte jistotu, že váš objekt nebude mít po sundání azbestové střechy větší zátěž než před započetím prací.

Pakliže jste pokrývači a uvažujete, že budete práce s azbestem dělat stejně jako my, nebojte se na nás také obrátit. Rádi Vám poradíme a případně prodáme veškeré vybavení pro práci s azbestem, tak abyste i vy mohli tyto práce dělat bezpečně a kvalitně.

17. 11. 2015 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé