Eternitové šablony a jejich likvidace z objektů Vodní elektrárny Lipno nad Vltavou

V oblasti kolem Lipna nad Vltavou je celkem běžné vidět obklad fasády eternitovými šablonami. Ne tak často je však sundává naše společnost, a o to více jsme uvítali, že jsme byli osloveni stavební společností VIDOX k demontáži obložení stěn objektů vodní elektrárny Lipno nad Vltavou.

Jednalo se o klasický zdvojený rošt ze střešních latí, do kterého byly hřebíky přitlučené eternitové šablony. Práce probíhaly v otevřeném kontrolovaném pásmu. Naši pracovníci však měli vedle sebe vždy odsávací zařízení, tak aby se co nejvíce eliminovalo možné uvolňování azbestových vláken do okolního prostředí stavby. Jednalo se o více než tisíc metrů čtverečných šablon a jelikož pracujeme i v otevřeném pásmu bezpečně, byla každá z tisíců šablon stabilizována přípravkem Fixo Plus a následně zabalena do speciálního big-bagu určeného pro přepravu azbestových materiálů. Zabalený azbestový odpad byl následně odvezen na specializovanou skládku, kde byl uložen. V bezprostřední blízkosti otevřeného kontrolovaného pásma byla postavena personální dekontaminační komora, kterou pracovníci procházeli při opouštění pracoviště.

Vzhledem k nutnosti zachovat dostatečný prostor kolem objektu byla použita systémová dekontaminační komora typu DCON. Práce to byla vzhledem k výšce objektu náročná, ale díky lešení byla zase snazší než běžná demontáž azbestové krytiny ze střech, kdy je nutné větší jištění proti pádu z výšky. Zakázku jsme stihli dokončit v předstihu a věříme, že k plné spokojenosti našeho objednatele.

15. 04. 2017 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé