Likvidace podhledu a okenních rámů z objektu KORD Mateřské školy v České Třebové

Na přelomu měsíce června a července jsme realizovali zakázku na objektu Mateřské školy Vinohrady v České Třebové. Na stavbě jsme byli subdodavatelem generálního dodavatele a ačkoliv jsme ke zvolenému projektovému řešení měli výhrady, svoji práci jsme odvedli ve špičkové kvalitě.

Jednalo se o mateřskou školu postavenou systémem KORD, kde byly azbestové materiály nejen v konstrukci obvodového pláště, ale i v konstrukci podhledů a vnitřních příček. Vzhledem k záměru investora snížit energetickou náročnost objektu docházelo v rámci této stavební akce pouze k demontáži původních okenních výplní s ponecháním veškerých azbestových materiálů v objektu. V rámci konzultací se zřizovatelem se nám jej podařilo přesvědčit, že by bylo vhodné demontovat přinejmenším podhledovou konstrukci, která obsahovala v nosné části roštu deskové materiály s obsahem azbestu.

Tato změna byla nutná k tomu, aby závěrečná měření měla šanci na úspěch a je velice příkladné, že zřizovatel ve svém rozpočtu na tuto práci prostředky našel. Samotné práce na objektech musely probíhat vzhledem k nebezpečnosti azbestových vláken v uzavřeném, podtlakovém kontrolovaném pásmu. Toto pásmo bylo vytvořeno pomocí kolem objektu stojícího rámového lešení, které bylo pokryto plachtou o minimální síle 160 gramů na metr čtverečný a hermeticky utěsněnou ke stěnám objektu. V prostoru kontrolovaného pásma byl vytvořen podtlak ve výši minimálně 20 Pa, který byl po celou dobu provádění prací s azbestem monitorován záznamovým zařízením OmniGuard4. Přívod čerstvého vzduchu do prostoru kontrolovaného pásma byl zajištěn vhodně dimenzovanými nasávacími otvory.

Je škoda, že nebylo projektováno celkové vyjmutí deskových materiálů z konstrukce obvodového pláště, protože náklady, které byly vynaloženy na demontáž okenních rámů a opatření k tomuto nutná, byly stejné jako bude do budoucna nutné opakovaně vynaložit v případě dodatečného vyndání azbestových desek na obvodovém plášti nebo konstrukci vnitřních příček.

Stejně jako u mnoha podobných realizacích na objektech KORD jsme ke každému jednotlivému kontrolovanému pásmu na místě zbudovali personální a materiálovou dekontaminační komoru obdobného vybavení a uspořádání jako námi používané komory D-CON. Tyto komory byly vybaveny odsávacími zařízeními NITRO600 se zabudovanými HEPA filtry H13, stříkacím zařízením stabilizačního prostředku Fixo Plus a speciálními vysavači se zabudovanými HEPA filtry H14. Součástí prací s azbestem bylo i vyjmutí velkého množství izolační vaty v podhledech, která sice nebývá primárně s obsahem azbestu, ale její umístění v blízkosti azbestových materiálů ji může kontaminovat. Z tohoto důvodu bylo s touto vatou nakládáno jako s materiálem s obsahem azbestu a tato byla v kontrolovaném pásmu balena do speciálně pro azbest určených obalů typu big-bag.

Naše práce byly provedeny ve špičkové kvalitě, o čemž svědčilo především závěrečné měření po sanaci, které u všech jednotlivých kontrolovaných pásem vyšlo hluboko pod stanovenými limity.

Níže můžete vidět postup plachtování jednoho z pavilónů

A zejména pak výsledný efekt, kdy je pouhým okem patrné, že vzniklý podtlak přisaje plachty na rámové lešení. Žádné plápolající plachty, jak je tomu leckde vidět.

31. 08. 2015 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé