Demontáž střešní krytiny Praha

Právě jsme začali demontovat střešní krytinu v Praze na jednopodlažním objektu. Jedná se o rekonstrukci střechy, kdy je nutné práce provést co nejrychleji, tak aby nezateklo do objektu.

Práce probíhají vždy pouze do odpoledních hodin, tak aby vznikl prostor pro zajištění krovu před zatečením. V tomto případě se jedná o více než 800m2 střechy s azbestocementovými šablonami. Naše společnost tyto práce provádí co nejšetrnějším postupem a měřeními. V průběhu prací jsme si mnohokráte dokázali, že při důsledném dodržování zvoleného technologického postupu nedochází k uvolňování azbestových vláken do okolního prostoru, mimo kontrolované pásmo.

Naši vyškolení pracovníci jsou schopni bezpečně demontovat 100 -150 m2 střešní krytiny s obsahem azbestových vláken denně. Demontované tvarovky jsou okamžitě po demontáži ošetřeny stabilizačním postřikem, zabaleny a dopraveny šetrně k patě objektu, kde jsou vloženy do speciálních obalových prostředků.

Naše práce je kvalitní a na střeše nebo okolí objektu po nás nenajdete žádné úlomky střešní krytiny, tak jak je běžné v případě neodborné demontáže. Jednotlivé šablony jsou demontovány, tak aby nedocházelo k jejich lámání a v případě, že vlivem stáří se šablona rozlomí, jsou úlomky okamžitě sebrány a zabaleny do připravených obalů.

Nebojte se nám zavolat a konzultovat s námi cenu za bezpečnou rychlou demontáž azbestových materiálů. Ceny za demontáž, stabilizaci, balení, odvoz a likvidaci odpadu na skládce začínají už od 200,- Kč bez DPH za metr čtverečný.

04. 11. 2016 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé