Likvidace azbestové krytiny v Jablonci nad Nisou z jeřábové klece

Naše společnost prováděla náročné likvidace azbestové krytiny z objektu, který byl jednak staticky narušen, a zároveň nebyl z jedné strany přístupný. Byli jsme nuceni práci s azbestem provádět z jeřábové klece. Práce se prováděly na objektu v centru Jablonce nad Nisou.

Celá komunikace kolem domu musela být uzavřena. Samotnou demontáž pak ztěžovaly i klimatické podmínky, kdy na střeše ležela souvislá vrstva sněhu a teploty se pohybovaly pod nulou.   Na místě byl přítomen statik, který hlídal stabilitu objektu. Poblíž stál připraven velký bourací bagr pro případ, že by bylo nutné některé části obvodových zdí kontrolovaně shodit. Demontáží azbestové krytiny docházelo k odlehčování krovu a to mohlo mít vliv na jiné zatížení konstrukcí a následný pád části objektu. Práce prováděné v jeřábovém koši šly velice pomalu a práci ztěžovaly i poryvy větru. K jeřábovému koši byl připevněn koš na demontované šablony, které byly ihned po demontáži postříkány přípravkem Fixo Plus a vkládány do obalů. Po naplnění koše jeřáb snesl klec na zem a demontované šablony byly neprodyšně zabaleny do připravených obalů typu big bag, určených pro azbestové materiály.

Před objektem byla zřízena mezideponie, ve které byly schraňovány big bagy pro následný odvoz na příslušnou skládku. Jelikož jsme v loňském roce zakoupili nákladní vozidlo IVECO s hydraulickou rukou, zajišťujeme si odvoz odpadu sami. Toto nám přináší výhodu především ve flexibilitě, kdy jsme schopni ze stavby odvážet odpady tak, aby na místě nepřekážely a vyhověli jsme požadavkům našich objednatelů například na malý prostor na staveništi.

Práce proběhly bez větších problémů a nedošlo k žádné komplikaci. Jedinou nepříjemností pro naše pracovníky tak byl chlad, který obzvláště v jeřábové kleci na ně negativně působil a museli se často při práci střídat. Ne každý je také schopen práci v zavěšené kleci, kdy se pohybujete desítky metrů nad zemí a spojení s jeřábníkem, kterého nevidíte, je pouze prostřednictvím vysílačky. Na příkladu této střechy je vidět, že včasná demontáž azbestových materiálů může majiteli ušetřit velké prostředky. Demontáž azbestové střechy z polorozpadlého nebo staticky narušeného domu je vždy finančně i časově náročnější.

16. 02. 2018 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé