Likvidace azbestové střechy Klecany

Po mnoha letech, co pracujeme s azbestem na té nejlepší úrovni, jsme narazili na azbestovou střechu i v Klecanech, v místě, kde sídlí naše společnost.

Ne že bychom tady azbestové střechy neviděli, ale poprvé nás v rámci demolice objektu někdo poptal na specializované práce s azbestem – demontáž azbestové krytiny. Jednalo se o rodinný domek v Klecánkách na velice krásném místě. Náš objednatel, karlovarská stavební společnost, požadovala kompletní demontáž, odvoz a likvidaci azbestu včetně vyřízení ohlášení prací na hygienické stanici Středočeského kraje. Po získání souhlasu od hygienické stanice probíhaly práce pouhý jeden den. K objektu byla připojena jednorázová dekontaminační komora DCON, která byla připojena na odsávací zařízení NITRO. Toto zajišťovalo filtraci vzduchu ve vzduchové sprše, tak aby se naši pracovníci mohli pečlivě očistit při výstupu z otevřeného kontrolovaného pásma.

Demontovaný azbestový materiál byl na místě stabilizován postřikem Fixo Plus a balen do speciálních obalů typu big-bag. Odvoz odpadu probíhal následně naším partnerem, společností AVE a jejich nákladním vozidlem s hydraulickou rukou, která si zvládne pro připravené bagy sáhnout do více než deseti metrů od vozidla. Naše práce jsou velice bezpečné a rychlé. Nedochází k žádnému uvolňování azbestových vláken do okolního prostředí a po našich pracovnících nenajdete na zemi kolem stavby zbytky azbestových materiálů. Stejně tak dbáme na to, aby naši pracovníci důsledně dodržovali systémová opatření vedoucí k ochraně jejich zdraví.

24. 04. 2017 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé