Odstranění a likvidace materiálů obsahujících azbest z Polikliniky Malešice, Praha 10

Shrnutí našich prací:

  • Technická a administrativní příprava akce,
  • vybudování podtlakových Kontrolovaných pásem,
  • demontáž a balení azbestových materiálů z Boletických panelů v rozsahu 5.080m2,
  • kontinuální měření podtlaku,
  • vyčištění prostor Kontrolovaných pásem,
  • zrušení Kontrolovaných pásem,
  • odborný dozor při provádění prací,
  • předání NO k likvidaci.

Během realizace bylo odborně odstraněno, stabilizováno, zabaleno a předáno
k likvidaci na specializovanou skládku 100 tun odpadu kategorie N, katalogové číslo 170605.

Práce na zakázce proběhly v souladu s Postupem prací, který byl předložen a schválen místně příslušnou Hygienickou stanicí, v požadované kvalitě a rozsahu, a v souladu se smlouvou s objednatelem.

Realizováno: březen 2019 až listopad 2020

25. 11. 2019 / Autor: administrator

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé