Video: Podtlak v kontrolovaném pásmu při práci s azbestem

Na tomto krátkém videu je vidět, že když se v kontrolovaném pásmu vytvoří podtlak, tak nemohou plachty volně poletovat, ale musí být pevně vypnuty a vtaženy do kontrolovaného pásma.

  • Uzavřené kontrolované pásmo se spuštěnými odsavači s HEPA filtry třídy H13 poznáte nejlépe podle toho, že jsou plachty vtaženy dovnitř, což způsobuje podtlak, který jsme uvnitř kontrolovaného pásma vytvořili.
  • Toto pásmo, respektive tento podtlak, bude do té doby, dokud budou probíhat práce s azbestem, a dokud nepřijdou výsledky, že veškerá měření, která byla provedena, po odstranění a vyčištění prostoru od azbestu, byla podlimitní.
  • A samozřejmě v případě, že by jeden ze vzorů byl nadlimitní, opatření se neruší, podtlak trvá, znova se musí vyčistit a znova zopakovat měření. Do té doby, než všechna měření budou podlimitní.

28. 10. 2015 / Autor: Petr Balvín

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé