Vítejte na stránkách společnosti Removal s.r.o., která se specializuje na odborné a bezpečné likvidace azbestu

Nabízíme veškeré služby spojené s nebezpečným azbestem, a to od průzkumů objektů, vypracování návrhů sanace, likvidace azbestu, až po prodej vybavení a spotřebního materiálu pro zákazníky, kteří by chtěli s azbestem dělat stejně bezpečně jako my.

Naše společnost byla založena s cílem nabídnout služby, které jsou srovnatelné s úrovní služeb poskytovaných v západních zemích Evropské unie. Jsme připraveni Vám bezplatně pomoci s jakoukoliv azbestovou problematikou a naše více než patnáctileté zkušenosti v této oblasti Vám budou zárukou toho, že vždy najdeme vhodné řešení.

V oblasti likvidace azbestu je jedním z hlavních požadavků na naše pracovníky přísné dodržování předepsaných pracovních postupů a důsledné používání veškerých osobních ochranných prostředků. Pro ty z Vás, kteří se s prací s azbestem ještě nesetkali, může být tento pohled vodítkem mezi rozpoznáním profesionála od toho, kdo si na profesionalitu pouze hraje.

Jen ten, kdo si zdraví vlastních pracovníků váží a věnuje mu prioritu, má předpoklad proto, myslet to i s Vámi a Vaším zdravím vážně. Kvalita, bezpečnost a profesionalita pro nás nejsou jenom slova schovaná za plachtou se značkou zákaz vstupu. Jsou to slova, která vyjadřují naší podnikatelskou filozofii a cestu, ze které za žádných okolností neustoupíme. Vážíme si našich objednatelů, kteří nepodlehnou tlaku snižování nákladů před dodržováním takových pracovních postupů, za které se nemusíme teď ani v budoucnu stydět. V mnoha případech nám investoři a objednatelé říkají, že nevěřili, že to jde takto bezpečně vůbec provést. A my jsme potěšení, že se k nám opakovaně vrací.

Sledujte naše články a realizace, abyste si udělali obrázek o tom, jak naše práce provádíme.

Budu potěšen, když se na nás kdykoliv obrátíte.

Petr Balvín
jednatel společnosti


O technologii likvidace azbestu

Naše technologie vychází z mnohaletých zkušeností našich pracovníků s prací s azbestem. Neustrnuli jsme ve vývoji a snažíme se aktivně sledovat nejmodernější postupy používané ve světě. Jelikož v České Republice nejsou práce s azbestem upraveny blíže žádnou legislativní či oborovou normou, tak se snažíme v našich národních podmínkách práce s azbestem provádět dle těch nejlepších postupů z norem jako jsou německé, španělské a britských předpisů pro práci s azbestem.

Přes 15 let zkušeností s asbestem

Disponujmeme vlastním profesionálním vybavením

Využíváme nejmodernější postupy zajišťující bezpečnost

Výkon našich odsávacích zařízení dosahuje více než 75 000 m³ za hodinu

Z realizací

Články

Jak vypadá podtlakové kontrolované pásmo při likvidaci asbestu

Již několikrát se nás někdo ptal, jak se pozná zvenku, že je kontrolované pásmo skutečně podtlakové. Nejjednodušší odpovědí je, že vezmu tazatele k měřícímu zařízení podtlaku a ukáži mu jakých …


Číst celé

Společnosti Omnipure a Pure Solutions se slučují pod Removal s.r.o.

Společnost Removal s.r.o., jako nástupnická společnost, převzala k datu 1. 10. 2015 společnosti Omnipure s.r.o. a Pure Solutions s.r.o. Veškeré činnosti, které tyto společnosti nabízely, bude nově nabízet společnost Removal …


Číst celé

Personální dekontaminační prostředky při práci s asbestem

Velkou roli při práci s azbestem hraje ochrana zdraví nejen pracovníků, kteří se podílejí na samotné sanaci, ale i těch, kteří se mohou vyskytovat mimo prostor kontrolovaného pásma. Při maximální …


Číst celé

Boletický panel – demontáž azbestu z konstrukce boletického panelu vyžaduje odborný zásah

Velice často se setkáváme s azbestovými materiály v podobě desek v konstrukci tzv. boletických panelů. Jelikož máme mnohaletou zkušenost s těmito pracemi a setkáváme se mnohdy s mylným názorem, jak …


Číst celé